جهان

بیانیه دیدبان حقوق شیعیان درباره نقض حقوق شیعیان در اردن و عربستان

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان درگزارش هفتگی خود به بیان آخرین تعرض هایی که در برخی کشورهای خاورمیانه بر ضد شیعیان صورت گرفته و زیر پا گذاشتن حقوق

.انسانی و اجتماعی آنان پرداخته است

 

 

 

 

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان درگزارش هفتگی خود به بیان آخرین تعرض هایی که در برخی کشورهای خاورمیانه بر ضد شیعیان صورت گرفته و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و اجتماعی آنان پرداخته است.

وزیر اوقافِ اردن اخیراً تصریح کرده : دولت اردن به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که اندیشه ی شیعی در اردن منتشر شود و گسترش یابد و دولت بر اساس قوانین جاری در کشور با آن مبارزه می کند. 

 صدور حکم اعدامِ آقای علی النمر، جوان بیست ساله ی سعودی و برادر زاده ی آیت الله نمر باقر النمر از سوی دادگاهی در عربستان سعودی، به اتهام مشارکت در تظاهرات اعتراض آمیزِ سال 2012 میلادی از دیگر اقدام ضد شیعی است. 

این سازمان در بیانیه ی خود، اقدام حاکمان اردنی را مبنی بر حذف تاریخ تشیع از کتاب های درسی مدارس این کشور و نیز صدور حکم اعدام از سوی رژیم عربستان سعودی برای آقای علی النمر، جوان بیست ساله ی سعودی را که در بازداشت این رژیم به سر می برد، محکوم کرده و این اقدام ها را برآمده از اندیشه ی افراطی شیعه ستیزی خوانده و از حاکمان اردن و عربستان سعودی خواسته است تا در تصمیمات خود تجدید نظر کنند.

 

 

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا