جهان

کمک رسانی مسلمانان در انگلیس به نیازمندان

اعضای مسجد کنتربری در منطقه کنت در جنوب شرقی انگلیس، موفق به اهدای ۲ هزار بسته غذایی و جمع آوری ۴۰۰ یورو کمک مالی به منظور تهیه «تجهیزات حفاظتی شخصی» از جمله ماسک و گان پزشکی برای کارکنان بیمارستان شدند.

اعضای مسجد کنتربری در منطقه کنت در جنوب شرقی انگلیس، موفق به اهدای ۲ هزار بسته غذایی و جمع آوری ۴۰۰ یورو کمک مالی به منظور تهیه «تجهیزات حفاظتی شخصی» از جمله ماسک و گان پزشکی برای کارکنان بیمارستان شدند.

مسجدی های کنتربری بسته های غذایی تدارک دیده را همراه با میان وعده به کارکنان بهداشت و پرسنل بیمارستانی در سرتاسر منطقه توزیع کردند.

چند غذاخوری محلی در تدارک غذاها به داوطلبان کمک کردند. مسجد همچنین ۴۰۰ یورو کمک مالی را جمع آوری کرده و با استفاده از آن موفق به پرینت ماسک های محافظتی با استفاده از پرینتر سه بعدی شدند.

کارکنان بیمارستان از مسجد به خاطر اهدای سخاوتمندانه قدردانی به عمل آوردند.

کارکنان سوپرمارکت های محلی و کارمندان ادارات خدمات اجتماعی نیز از کمک رسانی های مسجد بهره مند شدند.

اد ویترز که صفحه خیریه برای تجهیزات بهداشتی کارکنان بیمارستانی را تاسیس کرده، گفت: کمک های مالی زیادی از جانب مسلمانان در فیس بوک اهداء شده اند که روحیه بخشنده آنها را نشان می دهد.

دکتر محمدعلی، رئیس مسجد کنتربری به خبرنگاران گفت: مسجد تاکنون بیش از ۵ هزار یورو برای کمک به طیف وسیعی از خیریه های محلی از جمله بانک های غذایی، کارکنان بیمارستانی در کنت جمع آوری و اهدا کرده اند.

دکتر علی افزود که تعدادی از اعضای کمیته وی با هدف مبارزه با کرونا در بیمارستان کنتربری و در سازمان خدمات اجتماعی فعال هستند. 

گفتنی است مسجد، علی رغم بسته بودن درهایش که از ۲۳ مارس آغاز شده، همچنان نمازگزاران را به اهدای کمک برای نیازمندان تشویق می کند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا