جهان اسلام

بنای باور های غلط وهابیت بر پایه خواب!!

یک جوان تروریست عربستانی که “حور العین” را در خواب دیده بود، خود را در عملیاتی انتحاری در یمن منفجر کرد!

 

یک جوان تروریست عربستانی که “حور العین” را در خواب دیده بود، خود را در عملیاتی انتحاری در یمن منفجر کرد! این جوان در آغاز هفته جاری و پیش از هلاکت ، خطاب به همقطارانش گفته بود که “حور العین” را در خواب دیده که او را به انجام عملیات انتحاری تشویق کرده اند!

سرکردگان گروهک های تروریستی، خانوادۀ کشته های خود را با بیان رؤیاها و خواب هایی که به آنان نسبت داده می شود، تسکین می دهند و مدعی می شوند که کشته های خود را در خواب دیده اند، در حالی که لباس های سپید بر تن دارند و در باغ های بهشت از نعمت ها برخوردارند(!) آنها تاکید بسیار دارند که این رؤیاهای ساختگی حتما برای بازماندگان تروریست های مقتول نقل شود.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا