اخباراروپاجهان

احتمال شکل‌گیری یک اروپای افراطی راست‌گرا

نشریه فارن‌پالیسی در گزارشی درباره پیروزی راست‌گراهای افراطی در انتخابات اخیر سوئد نسبت به احتمال شکل‌گیری یک اروپای افراطی راست‌گرا، بعد از افزایش قدرت راست‌ها در مجارستان، ایتالیا، فرانسه و دیگر کشورهای اروپای دموکراتیک، اظهار نگرانی کرده است.

گفتنی است، در سال های اخیر، بیشتر اقدام ها و موضع گیری ها علیه اسلام و ضد مسلمانان در اروپا، توسط چهره های راست افراط گرا انجام شده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا