بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی: اجلاس پارلمان ها در بغداد به حل مسائل و مشکلات ملت ها بپردازد

alt

به گزارش شیعه ویوز ، بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی طی بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که همایش پارلمان های کشورهای عربی و اسلامی که به زودی در بغداد برگزار خواهد شد نتایجی عملی و محوری به دست آورد تا از این رهگذر مشکلات و مسائل کشورهای شرکت کننده در این همایش را حل کند.

این بنیاد بر ضرورت استفاده ی شرکت کنندگان در همایش از این فرصت تأکید می کند، به ویژه این که دو جهان اسلام و جهان عرب شرایطی سخت را در تاریخ خود تجربه می کنند و پس از سلسله رخدادهای سیاسی و اجتماعی که در پاره ای کشورهای عربی چهره نموده است، فراز و فرودی مخاطره آمیز بر این کشورها حاکم است.

همچنین در بیانیه ی این بنیاد آمده است: آنچه رخ داده و در حال رخ دادن است، پیامدهای سوء تدبیر، عدم ارزیابی از اوضاع و ناکارآمدی در قانون گذاری در کشورهای عربی و اسلامی در دوره های اخیر می باشد و بی هیچ تردیدی این روند، چه منفی چه مثبت، ادامه خواهد داشت.

از این رو بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی عبرت آموزی از آنچه در حال حاضر رخ می دهد و نیز توجه به حجم و سنگینی مسئولیت مجالس قانون گذاری که همایشی در بغداد برگزار خواهد کرد، ضروری دانسته، تصمیم هایی انسانی و اجتماعی اتخاذ شود که مشکلات ملت های برخروشیده را برطرف کند.

از این اجلاس می خواهیم بدون از دست دادن فرصت ها برای وضع قوانین استثنایی که آزادی های فردی، اجتماعی، آزادی بیان را تضمین کند و تدابیری قانونی اتخاذ شود که اوضاع معیشتیِ جوامع فقرزده که در جای جای کشور وجود دارد بهبود یابد. این امر در چارچوب توصیه و رهنمودهای اقتصادی که دولت ها را از دایره ی ناکارآمد و فساد اداری و مالی خارج می کند، تحقق می یابد.

این بنیاد همچنین بر اهمیت بررسی راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با پدیده ی رشد روزافزون خشونت و خشونت دفاعی در جامعه تأکید کرد و تلاش برای دوری جستن از دشمنی و کینه ورزی، تکفیر دیگران و مواردی از این قبیل و نیز وضع قوانینی برای اشاعه ی فرهنگ گفتگو و پذیرفتن اختلاف اندیشه را خواستار شد.

 

بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی ـ واشنگتن

www.shirazionline.org

 

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input