فراخوان سازمان جهانی نفی خشونت در زمینه تلاش همه جانبه برای فعالیت های خیریه در جهان اسلام

به منظور افزودن به فعالیت های خیریه در جهان اسلام سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) بیانیه ای صادر نمود.

در این بیانیه که نسخه ای از آن برای شیعه ویوز ارسال شده، آمده است: 

یک از برجسته ترین موضوعاتی که خدای متعال به وسیله پیامبران و ادیان خود برای مردم فرستاده و بر اهمیت آن تأکید فرموده، همکاری و مشارکت در فعالیت هايی است که خدای دانا اراده فرموده تا به وسیله آنها جوامع بشری را به مراتب عالی ترقی و شکوفایی برساند.

این بیانیه افزود: تاریخ در جوامع مختلف نشان می دهد، نهادینه کردن فعالیت های خیریه‌ای یکی از بارزترین و برجسته ترین عوامل برپادارنده جوامع بشری است که به صورت گسترده ای برپاکننده عدالت در همه زمینه ها در یک جامعه می‌باشد.

مسلمان آزاده ادامه داد: سازمان ملل متحد که شرح برنامه خود را در سال 2015 میلادی در این زمینه تنظیم کرد به خوبی دریافت که ریشه کن کردن فقر در تمام گونه ها و اشکال آن، امری حیاتی است و نباید از آن غافل بود؛ چراکه این پدیده شوم چالشی است جهانی که برای تحقق بخشیدن به رشد و توسعه پایدار و پایا باید به مصاف آن رفت. 

سازمان جهانی نفی خشونت از تمام بخش های اجتماعی فعال در کشورهای اسلامی خواست تا با موسسات خیریه و نهادها و سازمان های جامعه مدنی فعال در این زمینه همکاری کنند؛ چراکه بسیاری از جوامع کشورهای اسلامی از عقبگرد و وخامت قابل ملاحظه ای در امور معیشتی و وضعیتی بسیار دردناک و سخت در رنج هستند.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input