نصب پنجره هاى جديد بر دريچه هاى گنبد مطهر علوی 

دسته: عتبات و اماکن مقدسه بازدید: 1130

 

shiawaves2318.jpg - 159.54 kb

به گزارش شیعه ویوز ، با تلاش كارگاه نجارى وابسته به بخش تداركات و پشتيبانى آستان قدس علوی، پنجره های چوبی جدیدی براى دريچه های گنبد مطهر ساخته شد.

مسؤول كارگاه نجارى آستان در اين رابطه عنوان كرد: برای ساماندهى و زيبا نگه داشتن تمامى اجزاى عمارت حرم مطهر، پنجره هاى 12 گانه چوبى داخلى گنبد مطهر كه بسيار فرسوده شده بودند، با 12 پنجره جديد تعويض شدند.

وى افزود: اين پنجره ها بعد از گذراندن مراحل طراحى و ساخت و منبت كارى و رنگ آميزى، در حال نصب شدن در مكان مورد نظر مى باشند.

وى تأكيد كرد: با توجه به ظرافت اين كار، مرحله برداشتن پنجره هاى فرسوده و نصب پنجره هاى جديد با دقت و به آرامى انجام خواهد شد و تا دو هفته ادامه خواهد داشت.