اخباربدون دستهجهان

پرده کعبه از دسترس و دور شد

هر سال در موسم حج و موسم‌هایی که جمعیت طواف کننده بسیار زیاد است بخش زیرین پرده کعبه تقریبا ۳ متر بالا کشیده می‌شود و بخش بالا کشیده شده ، با پارچه‌هایی از کتان و پنبه به عرض تقریبا ۲ متر از چهار طرف پوشانده می‌شود.
چون حجاج به قصد تبرک ، پرده کعبه را لمس می‌کنند ، گفته می‌شود هدف از این اقدام ، حفظ پرده کعبه در برابر پاره شدن یا هرگونه آسیب است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا