نخست وزیر سابق فرانسه درخواست وضع قوانینی برای کنترل مسلمانان کرد

نخست وزیر سابق فرانسه درخواست وضع قوانینی برای کنترل مسلمانان کرد
اخبار

نخست وزیر سابق فرانسه درخواست وضع قوانینی برای کنترل مسلمانان کرد

ادوار فیلیپ نخست وزیر سابق فرانسه خواستار وضع قانونی ویژه مسلمانان فرانسه شد ، این سخنان نخست وزیر سابق بازتاب…
دکمه بازگشت به بالا