دستاورد طالبان

دستاورد طالبان پس از گذشت شش ماه از به قدرت رسیدن
اخبار

دستاورد طالبان پس از گذشت شش ماه از به قدرت رسیدن

سنی های تندروی طالبان از زمان تسلط بر کابل و فروپاشی دولت “اشرف غنی”، اکنون شش ماه است که قدرت…
دکمه بازگشت به بالا