بنا بر گزارش مرکز آمار ایران ; رشد نرخ تورم سالانه در ایران

دکمه بازگشت به بالا