ایران رتبه دوم "فرونشست" جهان

نتایج تحقیق جدید دانشگاه کلرادو، ایران رتبه دوم “فرونشست” جهان شد!
اخبار

نتایج تحقیق جدید دانشگاه کلرادو، ایران رتبه دوم “فرونشست” جهان شد!

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که “ایران” دومین کشور دنیا از نظر نرخ و سومین کشور از نظر مساحت…
دکمه بازگشت به بالا