جهان

حمله مجدد نژاد پرستان فرانسه به مساجد

منابع خبری از حمله اسلام‌ستيزان به مسجدی در حال ساخت در حومه پاريس خبر دادند .این  يازدهمين مسجدی است كه از آغاز سال 2013 مورد حمله اسلام‌ ستيزان قرار گرفته است. شورشیان با كشيدن نمادهای نفرت‌آميز و نامربوط از جمله صليب شكسته و نشان‌ حزب نازی آلمان بر روی ديوار مسجد، قصد اهانت به ساحت مقدس اين مكان مذهبی را داشتند. شایان ذکر است ، آمار حملات اسلام ‌ستيزانه در اين كشور نيز طی سال‌های اخير رو به افزايش است و منابع خبری از ثبت 201 اقدام اسلام ‌ستيزانه طی سال 2012 خبر داده‌ اند كه نسبت به سال 2011، 28 درصد افزايش داشته‌ است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا