جهان

سیستم تصحیح اشتباهات لغت در گوگل به نفع یا ضرر مسلمانان؟

راشاتودی در گزارشی به یک اشکال اساسی در سامانه تصحیح اشتباهات لغوی در گوگل پرداخته است.

 

 

راشاتودی در گزارشی به یک اشکال اساسی در سامانه تصحیح اشتباهات لغوی در گوگل پرداخته است.

این سامانه در گوگل به شما- به ویژه غیرانگلیسی زبانان- اجازه می دهد تا درصورت تایپ غلط یک لغت، نحوه املای صحیح آن را به صورت یک پیشنهاد پیش فرض از گوگل دریافت کنند.

در مورد مسلمانان این سامانه دچار یک غلط فاحش و جنجالی شده است؛ به این ترتیب که شما وقتی واژه «مسلمانان اعمال تروریستی را گزارش می کنند» را به صورت انگلیسی جستجو می کنند، گوگل به صورت پیش فرض جمله «ـمسلمانان از اعمال تروریستی حمایت می کنند» بر صفحه شما نقش می بندد.

این اشتباه و گزارش مکرر آن به مقامات گوگل درنهایت باعث عذرخواهی این غول ارتباطاتی آمریکایی شد اما بسیاری از لغات دیگر در سامانه این موتور جستجوگر وجود دارد که قطعا به نفع مسلمانان نیست.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا