جهان

جریمه اهانت زن انگلیسی به زن باردار مسلمان

یک زن انگلیسی که به یک بانوی مسلمان و باردار در اتوبوسی در قلب لندن اهانت کرده بود، به مجازات حبس محکوم شد.

 

 

 

یک زن انگلیسی که به یک بانوی مسلمان و باردار در اتوبوسی در قلب لندن اهانت کرده بود، به مجازات حبس محکوم شد.

سیمونه جوزف، چندهفته پیش در یک اتوبوس، در حضور فرزند خردسال خود، به زنی مسلمان و دو دوستش گفته بود که به خانه بروند و بمب شان را درست کنند.

وی که ابتدا به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود به دلیل نداشتن سابقه کیفری و پشیمانی از رفتارش به ۱۶ هفته زندان تعلیقی محکوم شد. 

سیمونه، در اتوبوس به زن باردار مسلمان گفته بود شما طرفدار داعش هستید و در زیر دامنتنان هم بمب دارید. وقتی فیلم اهانت های او در دادگاه به نمایش درمی آمد، سر جوزف پایین بود و اشک می ریخت. 

حنانه یعقوب زن مسلمان که هدف دشنام های این زن قرار گرفته بود نیز در نامه ای به دادگاه گفت: هنوز نمی تواند از خانه خارج شود و حتی نمی تواند دارویی آرامبخش بخورد چون باردار است.

جوزف علاوه بر تحمل زندان باید ۶۰ روز بدون دریافت مزد، به خدمات عمومی بپردازد و البته جریمه ای معادل ۵۰۰ پوند نیز به این زن مسلمان و ۱۸۰ پوند به دادگاه پرداخت نماید.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا