جهان

محروميت ٣٠٠ دانش آموز زندانى بحرين از تحصيل

حدود 300 دانش آموز بحرینی در زندانهای آل خلیفه به سر میبرند 

 

 

حدود 300 دانش آموز بحرینی در زندانهای آل خلیفه به سر میبرند 

آنها از حق تحصیل کردن که از حقوق اولیه به شمار می رود محروم هستند

رییس “همایش حقوق بشر بحرین” گفت: زندانی 300 دانش آموز در زندان های آل خلیفه و محرومیت آنان از تحصیل نوعی جنایت و مغایر با موازین بین المللی است. 

“یوسف ربیع” از دولت منامه خواست دانش آموزان زندانی را برای ادامه تحصیل فوری آزاد کند.

ربیع بازگشت دانش آموزان زندانی به کلاس درس و احقاق حقوقشان در زمینه تحصیل که بر اساس اتهام های ظالمانه از آن محروم شده اند، خواستار شد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا