جهان

هراس شورای فتوای تونس از رشد تشیع در این کشور

در پی رشد چشمگیر تشرف شهروندان تونسی به مذهب حقه تشیع، شورای فتوای این کشور که توسط مفتی های سلفی اداره می شود

 

به گزارش شیعه ویوز ، در پی رشد چشمگیر تشرف شهروندان تونسی به مذهب حقه تشیع، شورای فتوای این کشور که توسط مفتی های سلفی اداره می شود

در نامه ای به دادگاه ملی کشور، از دولت خواست که شهروندان شیعه را به مناطق بد آب و هوا تبعید کند.

دولت نیز به نامه شواری فتوای تونس جواب مثبت داده و قرار است هزاران شهروند شیعه را از مناطق مسکونی، به حاشیه بیابان های این کشور تبعید کنند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا