جهان

احتمال افزایش فقر در خاورمیانه و آفریقا

ویروس کرونا فقر در منطقه خاورمیانه و آفریقا را افزایش خواهد داد.

ویروس کرونا فقر در منطقه خاورمیانه و آفریقا را افزایش خواهد داد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از افزایش فقر در منطقه خاورمیانه و آفریقا ابراز نگرانی کرد.

این سازمان اعلام کرد که بحران کرونا بر کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا تاثیر منفی خواهد گذاشت و ‌فقر در این مناطق را افزایش خواهد داد.

این سازمان پیش بینی کرد که بر اثر بحران کرونا ۸ میلیون نفر به فقرای منطقه افزوده شود، فقرایی که نیمی از آنها را کودکان تشکیل می دهند.

یونیسف تاکید کرده که هم اکنون نیز، نیمی از کودکان منطقه خاورمیانه و آفریقا از فقر در درجه های مختلف رنج می برند. 

به گفته این سازمان حقوق بشری، تمامی این کودکان از آموزش، مسکن و تغذیه مناسب محروم هستند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا