جهان

مهندسان مسلمان بازوی مصنوعی کنترل شونده با مغز اختراع کردند

دو مهندس مسلمان پاکستانی اخیراً برای افراد معلول بازوی مصنوعی یک بازوی مصنوعی ساخته اند که با گرفتن دستورات از طریق مغز کنترل می شود.

دو مهندس مسلمان پاکستانی اخیراً برای افراد معلول بازوی مصنوعی یک بازوی مصنوعی ساخته اند که با گرفتن دستورات از طریق مغز کنترل می شود.

این دانشمندان به نام های محمد اویس و آناس نیاز در طی یک پروژه دانشگاهی کار روی روباتیک زیستی را آغاز کردند.

اویس در این رابطه به خبرنگاران گفت: این بازوی مصنوعی، ما را در دنیای زیست روباتیک بر سر زبان ها انداخته و ما اکنون در حال کار بر روی ساخت اندام های تحتانی استخوانی و استخوان بندی هستیم.

در پروژه اخیراً راه اندازی شده ، این دو مهندس به بیش از 30 معلول کمک کرده اند.

جزئیات به اشتراک گذاشته شده توسط رسانه ها نشان می دهد که انگشتان دست و حرکات اولیه نمونه به سیگنالهای منتقل شده از مغز پاسخ می دهند.

دست مصنوعی با هزینه 2 هزار دلار ساخته شده است که حدودا معادل سیصد و سیزده هزار روپیه است.

آقای نیاز نیز گفت: در مورد مکانیسم دقیق بازوی مصنوعی، ما سنسورهایی را در مکان هایی در بدن قرار می دهیم که مغز جریان الکتریکی یا سیگنال هایی را به انگشتان می فرستد و به بازو و انگشتان دستور حرکت داده می شود.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا