جهان

افزایش جرایم ناشی از نفرت مذهبی علیه مسلمانان در بریتانیا

به گفته پلیس بریتانیا، جرایم ناشی از نفرت مذهبی افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد.

 

به گفته پلیس بریتانیا، جرایم ناشی از نفرت مذهبی افزایش قابل ملاحظه ای را نشان می‌دهد.

اکثر جرایم ناشی از نفرت از باورهای مذهبی علیه مسلمانان صورت گرفته است که ۵۲ درصد از کل جرایم مذهبی را تشکیل می دهد.

در مجموع ازآوریل سال ۲۰۱۷ تا ماه مارس سال جاری ۹۴ هزار مورد از این گونه جرایم به ثبت رسیده است که بیش ۷۶ درصد از آن را نفرت نژادی تشکیل می‌دهد.

جرایم ناشی از نفرت به جرایمی گفته می‌شود که از کینه و دشمنی با نژاد، مذهب، گرایش جنسی، و معلولیت سرچشمه می گیرد.

این آمار در حالی منتشر شده که وزارت کشور بریتانیا سرگرم بررسی موارد جرایم ناشی از تعصب علیه زنان، مردان و پسران و سالمندان برای گنجاندن در شمار جرایم ناشی از نفرت است که مجازات های سنگینی در برخواهد داشت.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا