جهان

یک سال پس از حمله تروریستی؛ نامه های تهدید آمیز علیه مسجد فینربری انگلیس ادامه دارد

مسلمانان مسجد فینزبری در پارک لندن که سال گذشته نمازگزارانش در ماه رمضان توسط یک ون متعلق به یک تروریست راست گرای افراطی زیر گرفته شدند، می گویند تهدیدات علیه این مرکز اسلامی همچنان ادامه دارد.

 

مسلمانان مسجد فینزبری در پارک لندن که سال گذشته نمازگزارانش در ماه رمضان توسط یک ون متعلق به یک تروریست راست گرای افراطی زیر گرفته شدند، می گویند تهدیدات علیه این مرکز اسلامی همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایندیپندنت، مدیر اجرایی خانه رفاه مسلمان ضمن گفته هایی افشاءگرانه با خبرنگاران گفت: در طول سال گذشته و امسال، فعالیت های نفرت محورانه و نژادپرستانه متعددی علیه این مسجد اتفاق افتاده اند و نامه های تهدید آمیزی به این مسجد فرستاده شده است.

به گفته وی، در نامه های تهدید آمیز نوشته شده بود: «دارن اوزبورن» تنها آغاز ماجرا بود و ما همه شما را می کشیم!

توفیق کسیمی ادامه داد: تهدیدات  تازه ای علیه این مسجد انجام  گرفته که همگی به پلیس گزارش شده اند.این تهدیدات سبب شده برخی از مسلمانان جرات خارج شدن از منازل شان را نداشته باشند و یا اینکه از امنیت کودکان شان در راه مدرسه نگران باشند. 

وی افزود: مردم نگران جانشان هستند. آن هم در زمانه ای که حتی یک خودروی ون می تواند به عنوان سلاحی برای کشتار مردم مورد استفاده قرار بگیرد.

در این میان برخی نامه های تهدید آمیز به صورت مستقیم به امام جماعت مسجد فرستاده شده است. 

کسیمی با تایید این مطلب افزود: آن ها همه چیز را درباره ما می دانستند و حتی آدرس ها و نام افراد را به خوبی بلد بودند.

به گفته این مقام مسجد هم اکنون تدابیر امنیتی شدیدی در این ناحیه برقرار شده است.

این درحالی است که مسجد در گذشته مکانی برای فعالیت های اجتماعی جوانان بوده و همه مردم از ادیان و قومیت های مختلف فرهنگی آزادانه در این محل در رفت و آمدبوده اند.

در این میان کسیمی معتقد است که این اقدامات امنیتی ممکن است کفایت نکرده و باید راهی برای ریشه کنی افراط گری در پیش گرفت.

 

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا