جهان

حامی سنی های تندروی سوریه در سوئیس زندانی شد

دادگاهی درسوئیس، مسئول شورایی موسوم به «مرکز اسلامی» دراین کشور را به اتهام حمایت از سنی های تندرو در سوریه به 20 ماه زندان محکوم کرد.

 

دادگاهی درسوئیس، مسئول شورایی موسوم به «مرکز اسلامی» دراین کشور را به اتهام حمایت از سنی های تندرو در سوریه به 20 ماه زندان محکوم کرد.

دادگاه جنایی فدرال سوئیس، «نعیم شرنی» مسئول بخش تولیدات به اصطلاح فرهنگی  این شورا را به جرم تهیه فیلم ویدئویی در سوریه برای عناصر تروریستی به 20 ماه زندان محکوم کرد.

دادستان سوئیس افزوده است: نعیم شرنی در پاییز سال 2015 در سفر به سوریه با «عبدالله المحیسنی» از عناصر مسئول در گروه تروریستی جیش الفتح گفت وگو کرده بود.

وی پیش از این نیز به خاطر مواضع افراطی اش مورد توجه رسانه ها بوده است.

طی سال های گذشته و به خصوص پس از حملات تروریستی در کشورهای اروپایی از جمله، فرانسه، انگلیس و بلژیک حساسیت ها و دقت نظر ها نسبت به فعالیت گروه هایی که خود را اسلامی معرفی کرده و یا به صورت آشکار مواضعی افراطی دارند، افزایش یافته است.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا