افغانستان
برجسته ها

دبیرکل سازمان ملل: ممنوعیت ظالمانه‌ی تحصیل دختران و اشتغال زنان افغانستان باید لغو شود 

آنتونیو گوترش «دبیرکل سازمان ملل متحد» تأکید کرده است که ممنوعیت ظالمانه‌ی دسترسی دختران به تحصیل و ممنوعیت اشتغال زنان افغانستان باید لغو شود.

او این اظهارات را صبح روز سه‌شنبه، اول اسفندماه، در پیامی در ایکس مطرح کرده است. 

گوترش تأکید کرده است که زنان و دختران باید بتوانند به ‌طور کامل و معنادار در تمام جنبه‌های زندگی افغانستان، از صندلی در صنف درسی گرفته تا میزهای تصمیم‌گیری شرکت کنند. 

همزمان با این؛ کمیته رفع تبعیض علیه زنانِ سازمان ملل با نشر بیانیه ای، از نقض جدی حقوق زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. 

کمیته رفع تبعیض علیه زنان در بیانیه خود نوشته که تبعیض سیستماتیک طا،لبان علیه زنان و دختران به شدت اصول اساسی مندرج در منشور ملل متحد و قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می‌کند. 

این کمیته گفته است که محدود کردن حقوق زنان و دختران نه تنها مانع از توانمندسازی و مشارکت آنان در جامعه می‌شود، بلکه در تضاد با پیشرفت کلی، ثبات و توسعه پایدار افغانستان است. 

این کمیته همچنین از ممنوعیت زنان از حق آموزش ابراز نگرانی کرده و گفته است این اقدام طا،لبان در جهان بی‌نظیر است. 

در بیانیه‌ی این کمیته همچنین آمده است که سیاست‌های تبعیض آمیز طا،لبان ممکن است به آزار و اذیت جنسیتی تبدیل شود که در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی رم به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا