جهان اسلام

گزارش ماهانه ی سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان درباره ی هتک حرمت و نادیده گرفتن حقوق انسانی مسلمانان شیعه

شیعه رایتس واچ، گزارش ماهانه خود را اعلام نمود.

 

شیعه رایتس واچ، گزارش ماهانه خود را اعلام نمود.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان ـ شیعه رایتس واچ ـ گزارش ماهانه خود را به برجسته ترین موارد تبعیض ها و رفتارهای ضد انسانی صورت گرفته علیه شیعان اختصاص داده است.

در این گزارش شماری از عملیات های تروریستی که توسط سنی های تندرو بر علیه شیعیان انجام شده و همچنین سرکوب و شکنجه ی شیعیان از سوی برخی از رژیم های استبدادی و سرکوبگر، مورد بررسی قرار گرفته است.

سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان این گزارش را بر اساس منابع ویژه خود و نیز برخی از منابع گوناگون مانند افراد و گروه های فعال در عرصه آزادی ها و حقوق بشر که در کشورها پراکنده اند و فعالیت دارند، تنظیم کرده و اظهارات و گواهی آنان را مورد استناد قرار داده است.

در گزارش این سازمان بیان شده است: علی رغم این که موارد دیگری از اعمال غیر حقوق بشری بر ضد شیعیان در جهان رخ داده، اما از آن جهت که ادله و قرائن مورد اعتماد و قطعی وجود ندارد از ذکر آن خودداری می کنیم.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا