جهان اسلام

سازمان مبارزه با تروريسم پاكستان: سنی های تندرو, عامل ناامنی پاکستان

سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان، طی گزارشی اعلام کرد: لشکر جهنگوی به ویژه شاخه ای موسوم به نعیم بخاری، القاعده و سپاه صحابه در بیشتر عملیات‌های تروریستی دست داشته و دارند و پاکستان را نا‌امن کرده‌اند.

 

سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان، طی گزارشی اعلام کرد: لشکر جهنگوی به ویژه شاخه ای موسوم به نعیم بخاری، القاعده و سپاه صحابه در بیشتر عملیات‌های تروریستی دست داشته و دارند و پاکستان را نا‌امن کرده‌اند.

این سازمان در گزارش خود، فهرست 14 تروریست از اعضای لشکر جهنگوی را نیز مشخص کرده است که بیش از 18 تن از شخصیت‌های مهم و نخبه شیعی را مثل مهندسان، وکیلا و پزشکان را با ترورهای از پیش برنامه ریز شده و هدفمند به شهادت رسانده اند.

«عاصم کیپری» و اسحاق معروف به «بوبی» از سنی های تندروی دستیگر شده عضو لشکر جهنگوی هستند که اعتراف كرده اند باکمک تروریست های القاعده، بسیاری از اشخاص سرشناس شیعه و مورد اعتماد مردم را با انجام ترورهای هدفمند به شهادت رسانده اند.

بر اساس این گزارش، چندین تن از اعضای لشکر جهنگوی و سپاه صحابه، به دلیل سرپرستی و برنامه ریزیِ ترورهای هدفمند شیعیان، تحت تعقیب هستند.

به گفته این سازمان، فهرست تروریست‌ها نشان می‌دهد که لشکر جهنگوی، سپاه صحابه و القاعده عملیات‌های تروریستی در پاکستان را طراحی می‌کنند و حتی سایر گروه‌ها مانند سنی های تندروی داعش، از آنها برای عملیات‌های خرابکارانه استفاده می‌نمایند.

این درحالی است که لشکر جهنگوی و سپاه صحابه از طرف حکومت پاکستان به عنوان سازمان های تروریستی شناخته شده و فعالیت آنها ممنوع است، ولی این سنی های تندرو، به صورت آزادانه در پاکستان در حال فعالیت بوده و هر چندگاهی تعدادی از اعضای آنها توسط حکومت پاکستان دستگیر شده و یا تحت تعقیب قرار می گیرند.

 

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا