جهان اسلام

بیانیه سازمان جهانی عدم خشونت در واکنش به انفجار های بابل و کابل

سازمان جهانی عدم  خشونت (مسلمان آزاده) طی بیانیه ای انفجارهای تروریستیِ کابل و بابِل را به شدت محکوم کرده و خشکاندن منابع فکریِ سنی های تندرو را خواستار شد.

 

سازمان جهانی عدم  خشونت (مسلمان آزاده) طی بیانیه ای انفجارهای تروریستیِ کابل و بابِل را به شدت محکوم کرده و خشکاندن منابع فکریِ سنی های تندرو را خواستار شد.

در بیانیه این سازمان، ضمن ابراز نگرانی از اقدامات تروریستی سنی های تندرو، آمده است: این گروه ها، در زمین به جنایت و فساد پرداخته و ارزش های انسانی را رعایت ننموده و از ریختن خون کودکان، زنان و سالخوردگان بی دفاع باکی ندارند. 

این بیانیه افزود: از نظر این سازمان، آنچه که جریان های تکفیری اخیراً در افغانستان و عراق مرتکب شده اند، در واقع ادامه ی جنایات ضد انسانی آنها است و تمام تشکل های جامعه ی جهانی باید برای ریشه کن کردنِ این جریان ها و خشکاندنِ منابع مالی و حامیان آنان و کشورهایی که در آن پرورش یافته اند، همصدا و متحد شوند.

این سازمان حقوق بشری، در پایان بیانیه خود با اشاره به کشورهایی که منابع مالی سنی های تندرورا تامین نموده و فضاهای آموزشی امن در اختیار آنان قرار می دهند، از سازمان ملل متحد خواست تا واکنشی مناسب به این گونه کشورها نشان دهد.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا