جهان اسلام

محرومیت مخالفان دولت بحرین از بورس تحصیلی

دولت بحرین جوانان شیعه این کشور را ازانجام ماموریت های علمی وتحصیلی ودریافت کمک هزینه وبورس تحصیلی محروم کرده است.

 

 

دولت بحرین جوانان شیعه این کشور را ازانجام ماموریت های علمی وتحصیلی ودریافت کمک هزینه وبورس تحصیلی محروم کرده است.

مسئول بخش آزادی های دینی در دیده بان حقوق بشر بحرین ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد: رژیم آل خلیفه با این اقدام خود توافق بین المللی ویژه مبارزه با تبعیض در زمینه تحصیل را نقض کرده است.

وی اظهارکرد: برخی از خانواده های بحرینی به دلیل محروم ماندن فرزندان شان از ماموریت های تحصیلی ازسوی مقامات ذیربط به دلیل اعمال تبعیض طائفه ای و دینی گله و شکایت کرده اند.

وی اضافه کرد : سیاست تبعیض طائفه ای و ظلم و ستم دینی به یک ساختار اساسی در برخی از نهادهای رسمی و دولتی بحرین تبدیل شده است. 

محروم ماندن نخبگان شیعه ازحقوق تحصیلی خود وایجاد کارشکنی در راه اهداف علمی آنان به دلیل شیعه بودن نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و در تضاد با اهداف درنظر گرفته شده برای سازمان علمی، فرهنگی وتربیتی سازمان ملل متحد بشمار می رود که براساس آن تمامی انسان ها ازحق مساوی درتحصیل علم و دانش برخوردارند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا