جهان اسلام

اظهارات ضد شیعی وزیر اوقاف مصر

وزیر اوقاف مصر در پي تصویربرداری یکی از شبکه های شیعه از مسجد الحسین علیه السلام در قاهره مدعی شد: خطر تشیع از تروریسم کمتر نیست

وزیر اوقاف مصر در پي تصویربرداری یکی از شبکه های شیعه از مسجد الحسین علیه السلام در قاهره مدعی شد: خطر تشیع از تروریسم کمتر نیست.

تصويربرداري از مسجد الحسین علیه السلام در قاهره ، زمینه خشم و اعتراض سلفی های مصر را فراهم کرد.

این اعتراضات به قدری شدید بود که برخی از سلفی ها خواهان برکناری وزیر اوقاف شدند.

در همین راستا ، وزیر اوقاف مصر، ضمن اهانت صریح به تشیع و همردیف دانستن آن با تروریسم، بيان داشت : طبق قوانین جدید تصویربرداری از مساجد تنها با کسب مجوز اوقاف ممکن خواهد بود.

محمد مختار جمعه در مورد رابطه تشيع و تروريسم هيچ توضيحي نداد اما مسوولین وابسته به اوقاف اين كشور را از سفر به کشورهای شیعی بر حذر داشت ، و آنها را تهديد به بازداشت كرد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا