جهان اسلام

سازمان جهانی نفی خشونت :دولت چین به طور آشکار حقوق مسلمانان این کشور را نقض کرده است

مسئولان دولتی کشور چین، مسلمانان را مجبور کرده اند تا در ماه مبارک رمضان روزه نگیرند و اگر ثابت شود که کسی روزه گرفته، عواقب سنگینی در انتظار اوست.

 

سازمان جهانی نفی خشونت در بیانیه ای اقدام دولت چین به نقض حقوق مسلمانان این کشور را محکوم کرد؛ اقدامی که ماندگاری کیان اسلامی و مسلمانانِ این کشور را به شدت تهدید می کند؛ چراکه این دولت با صدور قانونی، مسلمانان را از روزه گرفتن که یکی از واجبات و از فروع دین حنیف اسلام می باشد، بازداشته است.

بنابر اخبار مستندِ رسیده از چین، مسئولان دولتی این کشور، مسلمانان را مجبور کرده اند تا در ماه مبارک رمضان روزه نگیرند و اگر ثابت شود که کسی روزه گرفته، عواقب سنگینی در انتظار اوست.

این سازمان همچنین هشدار داده است که چنین تصمیم هایی در دو عرصه قانونی و حقوقی، پیامدهای منفی خواهد داشت و تحقیر و تجاوز به حقوق مسلمانان به شمار می رود که محکوم است و ادامه این روند، واکنش های اجتماعی به بار خواهد آورد.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا