جهان اسلام

تکرار تخریب مساجد شیعی بحرین وسیله ای برای تحریک شیعیان است

این رفتار نوعی چالش و تحریک وجدان شیعیان و مسلمانان است

alt

به گزارش شیعه ویوز ، آیت الله شیخ عیسی قاسم از علمای شیعه بحرین تکرار تخریب مساجد توسط نیروهای دولتی بحرین را محکوم کرد و افزود: چنین کاری اهانت به دین و بنیادهای آن است و تاکید کرد: این رفتار نوعی چالش و تحریک وجدان شیعیان و مسلمانان است.این عالم شیعیِ بحرینی در ادامه با بیان این پرسش که «به راستی چنین حساسیتی از سوی دولت علیه مساجد شیعی چه دلیلی دارد؟» تاکید کرد: تخریب مساجد و اقدام برای چنین کاری به طور مداوم اعلانی زشت است که به هیچ وجه در حد یک مسلمان نبوده و نوعی تعرض به مقدسات اسلامی و قدرت های دینی و آزادی های مذهبی است.

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا