جهان اسلام

هشدار سازمان جهانی نفی خشونت نسبت به پیامدهای سیاست حاکمان مصر

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) با صدور بیانیه ای نسبت به پیامدهای تصمیمات حاکمان مصر هشدار داد.

 

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) با صدور بیانیه ای نسبت به پیامدهای تصمیمات حاکمان مصر هشدار داد.

در این بیانیه که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری شیعه ویوز رسیده، آمده است:

تحولات داخلی کشور مصر به ویژه پس از اقدامات اخیر حکومت این کشور که برخوردی به شدت امنیتی را بر ضد معارضان سیاسی خود در پیش گرفته، تمامی ملت مصر را رنجیده خاطر نموده و باعث نگرانی این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری گشته است.

مسلمان آزاده افزود: گزارش های رسیده به این سازمان، از خطرهای روزافزونی حکایت دارد که عرصه سیاسی ـ اجتماعی مصر را تهدید می کند و این روند نتیجه پایین آمدن سطح معیشت مردم است؛ زیرا برنامه ای مدون که بتواند اوضاع اقتصادی کشور و ملت را بهبود ببخشد وجود ندارند. 

این سازمان افزود: از دیگر سو حکومت مصر سیاست هایی ضد حقوق بشری و ضد آزادی های عمومی به ویژه در مورد آزادی بیان و حق مخالفت را در پیش گرفته و بر این سیاست ها پافشاری می کند.

سازمان جهانی نفی خشونت، ادامه داد: در صورتی که وضعیت فعلی ادامه یابد، سرانجام بدی برای ملت ستمدیده مصر و نیز حاکمیت این کشور خواهد داشت و برای خروج از این بحران لازم است که حکومت مصر در سیاست های خود تجدید نظر نمایند.

این بیانیه داد: تجربه های تاریخی کرده است که سرکوب سیاسی و شکنجه معارضان و اتهامات از پیش تهیه شده، حاصلی جز نومیدی و زیان نداشته و به جای اینکه بحران ها را کاهش دهد، آنها را شدیدیتر و گسترده تر می نماید.

سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاد) در پایان بیانیه خود باردیگر از حکام کشور مصر خواست تا با تغییر در سیاست های خود دست از سرکوب معترضان و منتقدان کشیده و به آنها اجازه سخن گفتن دهد تا بحران های داخلی این کشور فروکش کند.

این سازمان همچنین بر لزوم اصلاح مشکلات معیشتی مردم، برای به وجود آمدن حس رضایت مندی و رشد آن در میان مردم تاکید کرد.

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا