جهان اسلام

افزايش ناامنی غذايی در افغانستان

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد 13 ميليون نفر در افغانستان امنيت غذايی ندارند.

 

برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد 13 ميليون نفر در افغانستان امنيت غذايی ندارند.

«ديويد بيزلی» مدير اجرايی برنامه جهانی غذا در نشستی خبری در کابل گفت: شمار افراديی که در افغانستان امنيت غذايی ندارند به 13 ميليون نفر رسيده‌ است و 8 ميليون نفر از آنها با ناامنی غذايی حاد مواجه هستند.

وي تصريح کرد: سه سال پيش اين تعداد 9 ميليون نفر بود اما در اين مدت ميزان ناامنی غذايی افزايش يافته است. 

وی افزود: بيثباتی، جنگ، خشکسالی، تغييرات اقليمی، اوضاع شکننده افغانستان و بازگشت مهاجران از کشورهای ديگر مهمترين عوامل ناامنی غذايی در این کشور محسوب می شود.

بيزلی با ابراز نگرانی درمورد وضع غذايی مردم افغانستان ، هشدار داد: درصورتی که به امنيت غذايی مردم افغانستان توجه نشود، مشکلات بيشتر شده و شاهد مهاجرت های تازه از اين کشور خواهيم بود.

وی افزود براي پوشش غذايی 2 ميليون و 700 هزار نفر در افغانستان به 184 ميليون دلار اعتبار نياز است.

گفتنی است، براساس تعريف سازمان ملل، امنيت غذايی به معناي «دسترسي همگان، در همه وقت به غذای کافی و متنوع براي داشتن يک زندگی سالم» است.

اين درحالی است که حکومت افغانستان اعلام کرده که نزديک به 40 درصد مردم اين کشور زير خط فقر هستند.

 

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا