جهان اسلام

ارسال کمک های آستان مقدس عباسی به نیروهای مردمی

کمک های آستان مقدس عباسی برای رزمندگان مستقر در مرز بین عراق و سوریه ارسال گردید.

 

کمک های آستان مقدس عباسی برای رزمندگان مستقر در مرز بین عراق و سوریه ارسال گردید.

کاروان کمک های آستان مقدس حضرت «عباس علیه السلام» که از سوی کمیته پشتیبانی معنوی و لجستیک آستان مقدس عباسی تدارک دیده شده، برای این منطقه عملیاتی در مرطز بین عراق و سوریه ارسال شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس عباسی «شیخ حیدر العارضی» مسئول هیات اعزامی به این منطقه عملیاتی در این باره گفت: در پی رهنمودهای مراجع شیعه مبنی بر پشتیبانی از نیروهای مردمی و به عنوان بخشی از وظیفه ملی و مذهبی، این کاروان های کمکی برا ینیروهای مدافع الر عتبات و مقدسات عراق ارسال می شوند.

لازم به ذکر است این کاروان در برگیرنده آب آشامیدنی، مواد غذائی، لباس و دیگر ملزومات برای نیروهای مردمی بود که بین آنان توزیع گردید.

 

 

 

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا