اخبارجهانجهان اسلام

برگزاری دوره تکمیل مهارت های حسی نابینایان در نجف اشرف

مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف NCSS، از مراکز مرتبط با دفتر مرج عالیقدر، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام ظله در شهر مقدس نجف در ادامه فعالیت های آموزشی ـ فرهنگی خود دوره ای به منظور تکمیل مهارت های حسی نابینایان برگزار کرده است.

این دوره آموزشی که ده ها تن از زنان و مردان نابینا در آن شرکت کرده اند، زیر نظر و اشراف متخصصان آموزش مهارت خواندن اسامی و نوشتن حروف برگزار می شود.

مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف NCSS برای این دوره تجهیزات و ابزارهای نوشتاری ویژه نابینایان را که به روش بریل معروف است، از خارج از عراق تأمین کرده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا