اخباراروپاجهان

بازداشت یک امام جماعت سلفی در بلژیک

مقامات بلژیکی، «حسن ایکویسن» امام جماعت مغربی که به سبب اظهاراتش از سوی دادگاه فرانسه تحت پیگرد قانونی بود را بازداشت کردند.

وی از سنی های تندرو است و دارای اندیشه های سلفی و افراطی بوده و به تبلیغ این اندیشه می پرداخت‌.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا