اخبارافغانستانجهان

سازمان ملل: پس از تسلط طالبان 700 غیرنظامی در افغانستان کشته شدند

اقدام های صورت گرفته توسط طالبان که موجب کشته شدن صدها غیر نظامی در افغانستان شده، صدای اعتراض و انتقاد سازمان ملل متحد را نیز در آورد.

هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، با ابراز نگرانی از افزایش نقض حقوق بشر، از کشتهشدن 700 غیرنظامی و زخمیشدن 1406 غیر نظامی دیگر تحت حاکمیت طالبان خبر داد.

یوناما، چهارشنبه 29 تیرماه 1401، گزارش خود از وضعیت حقوق بشر پس از 15 آگوست 2021 را منتشر کرد که بررسیهای این نهاد شامل کشتار غیرنظامیان، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه بازداشتها خودسرانه، حقوق زنان، آزادیهای اساسی میشود.

بر اساس این گزارش، بر اثر بمب گذاری و انفجار مواد انفجاری جاسازی شده توسط افراد منتسب به طالبان و د1عش، دست کم 700 غیر نظامی کشته و 1406 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.

در گزارش مذکور آمده: در این مدت، 160 مورد قتل فراقانونی، 187 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه، 23 مورد بازداشت غیرقانونی، 56 مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات امنیتی پیشین توسط طالبان صورت گرفته است.

همچنان پس از تسلط طالبان، 59 مورد قتل فراقانونی، 22 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و 7 مورد شکنجه و بدرفتاری توسط طالبان با افراد متهم به ارتباط داشتن با د1عش به ثبت رسیده است.

یافتههای یوناما نشان میدهد که طالبان 18 نفر را به اتهام وابستگی به «جبهه مقاومت ملی» بگونه فراقانونی کشته، 54 نفر را شکنجه کرده، 113 تن را نیز خودسرانه بازداشت کردهاند.

در بخشی از گزارش آمده: 217 مورد مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» توسط طالبان صورت گرفته است.

همچنین در این مدت 122 روزنامهنگار خودسرانه بازداشت شدهاند، 58 روزنامهنگار مورد بدرفتاری قرار گرفته، 33 روزنامهنگار تهدید و 6 روزنامهنگار هم کشته شدهاند که عامل 5 تن آنها د1عش بوده است.

این گزارش افزود: پس از 15 آگوست 2021 میلادی، 47 مدافع حقوق بشر بازداشت، 17 نفر توقیف شده و 17 نفر دیگر نیز مورد تهدید قرار گرفتهاند.

در همین راستا، مارکس پوتزل، سرپرست و معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که همه افغانها بتوانند پس از 20 سال درگیری مسلحانه در صلح زندگی کنند.

به گفته او نظارت یوناما نشان میدهد که پس از تسلط طالبان، با وجود بهبود وضعیت امنیتی، شهروندان بهویژه زنان و دختران از داشتن حقوق کامل انسانی خود محروم شدهاند.

یوناما نقض حقوق زنان را یکی از برجستهترین جنبههای حکومت سرپرست طالبان عنوان کرده و توضیح داده است زنان کشور به تدریح از حقوق خود برای مشارکت کامل در آموزش، مشاغل و دیگر جنبههای زندگی عمومی محروم شدهاند.

پوتزل از مقامهای طالبان خواسته است تمام تلاش خود را برای رسیدگی به نگرانیها در مورد نقض حقوق بشر انجام دهند و به تعهد بینالمللی خود برای حمایت و ارتقای حقوق بشر تمام شهروندان عمل کنند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا