آسیااخباراسترلیاجهانجهان اسلام

شناخت تاریخ اسلام در مرکز تاریخ علم دانشگاه فناوری آلمان در عمان

مرکز تاریخ علم در دانشگاه فناوری آلمان در عمان یکی از مراکز مهم آموزشی و فرهنگی است که ارزش فرهنگ و ارتباطات انسانی را برای ملت ها به نمایش می گذارد.

یکی از مهم ترین اهداف تأسیس مرکز تاریخ علم در واقع شناخت تاریخ اسلام و دستاوردهای دانشمندان مسلمان است.

شناخت تاریخ اسلام در مرکز تاریخ علم دانشگاه فناوری آلمان در عمان

دانشگاه فناوری آلمان علاقه خود را به تأسیس یک مرکز آموزشی برای نشان دادن میزان بهره مندی دانشمندان مسلمان اولیه از تمدن های قبلی و تأثیرات آن بر تمدن های جدید و علوم مدرن نشان داد و به این ترتیب این مرکز تحت عنوان «مرکز تاریخ علم» تاسیس شد.

کار اصلی مرکز تاریخ علم، بررسی توسعه علوم کاربردی از دوران کلاسیک یونان تا دوران اسلام است.

این اولین مرکز تاریخ علوم اسلامی است که متعهد به معیارهای تعیین شده است و به معرفی روش های روشن تاریخ علوم اسلامی کمک می کند.

مرکز تاریخ علم به وضوح یافته های علوم ریاضی، نجوم، مکانیک، استاتیک، جغرافیا و غیره را در دوران طلایی تمدن اسلامی به تصویر می کشد.

موارد به نمایش درآمده در مرکز تاریخ علم معرفی کننده روش های علمی دانشمندان مسلمان برای دستاوردهای خود است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا