آمریکااخبارافغانستانجهان

گزارش جدید سیگار؛ کمک‌های آموزشی امریکا به جیب طالبان می‌رود

اداره بازرس ویژه ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارش تازه ای گفته است که طالبان به ‌طور غیرمستقیم به ‌کمک‌های ایالات متحده در بخش آموزش دسترسی دارند.

سیگار افزوده است که سیاست‌های آموزشی این گروه، باعث کاهش علاقه‌ دانش‌آموزان برای ثبت نام در مکتب‌ها شده است. بازرس ویژه امریکا گفته که کاهش بیش از ۱۰ درصدی ثبت نام‌ دانش‌آموزان در مکتب‌ها، به‌ دلیل سیاست‌های محدود کننده طالبان صورت گرفته است.

یافته‌های سیگار نشان می‌دهد که طالبان در تامین حقوق معلمان ناتوان بوده‌ اند و آموزگاران زیادی به دلیل جایگزینی مضمون‌های مذهبی با قرائت طالبانی، مکتب‌ها را ترک کرده ‌اند.

همچنان در گزارش آمده که تعداد ثبت نام کنند‌گان برنامه‌های تحصیلی دانشگاه‌های خصوصی با تسلط طالبان از ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. سیگار در این گزارش افزوده است که تامین مالی آموزش و پرورش از سوی سازمان‌های غیردولتی و ایجاد سازمان‌های تقلبی طالبان برای دریافت کمک‌های اهدا‌شده، از طریق نفوذ و اخاذی این گروه در سازمان‌های غیردولتی صورت می‌گیرد.

سیگار همچنین گفته که تعداد مدارس دینی در حال گسترش، نگران‌کننده است.
سیگار افزوده که امریکا به رغم نگرانی‌های قانون‌گذارانش مبنی بر دست‌برد طالبان به کمک‌های بشردوستانه، در دو سال گذشته بیش از ۲.۳۵ میلیارد دلار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان کمک کرده است.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا