تلاش عربستان برای ترویج وهابیت در کوبا

دسته: جهان بازدید: 493

 

عربستان سعودی، با خرید قطعه زمینی در قلب شهر «هاوانا»، پایتخت کوبا و اختصاص آن برای ساخت  مسجد در این شهر، در نظر دارد اندیشه‌های افراط گرایانه وهابیت را در این کشور، ترویج دهد.

به گزارش روزنامه الکترونیکی «سبق» «سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز»، رئیس اداره کل گردشگری و میراث ملی عربستان، سند این قطعه زمین برای ساخت  مسجد در هاوانا را به دولت کوبا داده و دولت کوبا نیز چند روز پیش، مجوز آغاز عملیات اجرایی ساخت این مسجد را صادر کرده است.

عربستان، با ساخت مساجد و مراکز به‌ گفته خود اسلامی در کشورهای مختلف‌ از جمله جوامع اروپایی و آمریکایی، اندیشه‌های منحرف وهابیت را به جای اسلام ناب محمدی به جهانیان معرفی می‌کند.

بسیاری از کسانی که در کشورهای غربی، وهابیت و سلفیت به جای اسلام به آنها معرفی شده، امروزه در کشورهای سوریه و عراق در کنار سنی های تندرو، مشغول کشتار مسلمانان، به جرم شیعه بودن هستند.