سازمان جهانی نفی خشونت (مسلمان آزاده) طی بیانیه ای انفجار تروریستی موگادیشو، پایتخت سومالی را محکوم کرد. 

به گزارش شیعه ویوز در این بیانیه آمده است: ما اقدام وحشیانه ای که دانشجویان را در کشور سومالی هدف قرار داد و به خاک و خون کشید، به شدت محکوم می کنیم.

مسلمان آزاده ادامه داد: همچنین از جامعه جهانی می خواهیم در راه امدادرسانی و یاری ملت و دولت سومالی در رویارویی با تروریسم کور با تمام توان خود به یاری سومالی اقدام نموده و تا ریشه کن نمودن تروریسم در این کشور از حمایت های خود دست برندارند. 

این سازمان حقوق بشری در پایان بیانیه خود ضمن یاد آوری به خاک و خون کشیده شدن ده ها تن از دانشجویان سومالی در پی انفجاری تروریستی، تاکید کرد: چنین حوادثی تلاش های امنیتی جهانی را برای رویارویی با دسته  گروه های افراطی و سنی های تندرویی که در راه هدف قرار دادن مردم بی گناه و بی پناه می کوشند، می طلبد.