اخبارافغانستانبدون دسته

رهبر گروه طالبان نظام بازنشستگی در افغانستان را منحل کرد

رهبر گروه طالبان طی فرمانی به ادارات نظامی و غیرنظامی افغانستان تحت کنترل این گروه را منحل اعلام کرده است. در فرمان رهبر طالبان به وزارت دارایی حکومت طالبان آمده که کسر حقوق بازنشستگی از معاشات کارمندان اداری و غیرنظامی و نظامی از ماه فروردین سال مالی 1403 متوقف شود.

در فرمان رهبر طالبان، از وزارت دارایی خواسته شده است که در مورد تمام کارمندان نظامی و غیرنظامی موجود، از جمله تاریخ انتصاب، مدت خدمت و میزان تعیین‌شده مستمری بازنشستگی آنها، به او اطلاعات داده شود.
شمار دقیق بازنشستگان واجد شرایط حقوق در افغانستان مشخص نیست، اما در سال های گذشته، وزارت دارایی افغانستان از حدود 152 هزار نفر از 119 اداره دولتی یاد کرده است که حق بازنشستگی دارند.

بسیاری از کارمندان نظامی و غیرنظامی که ده‌ها سال در نظام دولتی افغانستان خدمت کرده و مقداری از حقوق ماهوار آنها به حساب بازنشستگی از سوی دولت‌های متعدد گذشته کسر شده، می‌گویند که از زمان توقف حقوق ناچیزشان مجبور شده ‌اند هر چه را از لوازم و وسایل خانه دارند، حتی جواهرات زنان شان را بفروشند تا زندگی خود را به پیش ببرند.
رهبر طالبان در فرمان جدید خود دلایل ممنوعیت نظام بازنشستگی در ادارات دولتی افغانستان را بیان نکرده است، اما گفته می‌شود که برخی از رهبران طالبان بر اساس تفسیر خود «حقوق بازنشستگان» را از نظر شریعت اسلامی زیر سوال برده ‌اند.
این در حالی است که حقوق بازنشستگی در تمام کشورهای اسلامی پرداخته می‌شود و از نظر شریعت اسلامی تاکنون زیر سوال برده نشده است. براساس قوانین اساسی قبلی افغانستان و قوانین ذاتی کارکنان نظامی و غیرنظامی، نیز احزاب و گروه‌های حاکم، همیشه مکلف به پرداخت این حق بازنشستگان‌ هستند.

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا