19 ذی حجه، روز جهانی مظلوميت کربلا

19 ذی حجه، روز جهانی مظلوميت کربلا
اخبار

19 ذی حجه، روز جهانی مظلوميت کربلا

وهابی ها، در طول تاریخ خود، با تکیه بر اندیشه و اعتقادات انحرافی خود، هزاران مورد جنایت فرهنگی، دینی، تاریخی…
19 ذی حجه، روز جهانی مظلوميت کربلا
اخبار

19 ذی حجه، روز جهانی مظلوميت کربلا

وهابی ها، در طول تاریخ خود، با تکیه بر اندیشه و اعتقادات انحرافی خود، هزاران مورد جنایت فرهنگی، دینی، تاریخی…
دکمه بازگشت به بالا