گوترش خواستار سرعت بخشیدن به کنارگذاشتن سوخت های فسیلی در جهان شد

گوترش خواستار سرعت بخشیدن به کنارگذاشتن سوخت های فسیلی در جهان شد
اخبار

گوترش خواستار سرعت بخشیدن به کنارگذاشتن سوخت های فسیلی در جهان شد

دبیرکل سازمان ملل متحد از دولت‌ها خواست جدول‌های زمانی کنارگذاشتن سوخت های فسیلی را تسریع کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان…
دکمه بازگشت به بالا