گزارش سازمان ملل از سربازگیری کودکان در جنگ های مختلف جهان

گزارش سازمان ملل از سربازگیری کودکان در جنگ های مختلف جهان
اخبار

گزارش سازمان ملل از سربازگیری کودکان در جنگ های مختلف جهان

یکی از پدیده های شایع در کشورهای مختلف جهان، سربازگیری کودکان در جنگ های مختلف است. سازمان ملل متحد، با…
دکمه بازگشت به بالا