کومور

ادامه بازداشت رئیس جمهور سابق مجمع الجزایر کومور
جهان

ادامه بازداشت رئیس جمهور سابق مجمع الجزایر کومور

مقامات حکومتی مجمع الجزایر کومور به ریاست جمهوری عثمان غزالی اقدام به بازداشت رئیس جمهور سابق این کشور، احمد عبدالله…
دکمه بازگشت به بالا