کمک‌های بشردوستانه دفاتر آیت الله العظمی شیرازی در افغانستان

کمک‌های بشردوستانه دفاتر آیت الله العظمی شیرازی در افغانستان
اخبار

کمک‌های بشردوستانه دفاتر آیت الله العظمی شیرازی در افغانستان

رئیس هیئت صلیب سرخ در افغانستان فاش کرده که شهروندان افغانستانی برای تامین غذا به فروش لوازم منزل خود روی…
دکمه بازگشت به بالا