کشتی مهاجران در تونس غرق‌ شد

کشتی مهاجران در تونس غرق‌ شد
اخبار

کشتی مهاجران در تونس غرق‌ شد

 ۱۱ پناهجوی دیگر در حادثه واژگون شدن قایق در سواحل تونس غرق شده و ۷ فرد دیگر هم مفقود شده‌…
دکمه بازگشت به بالا