و طبق روایات ، مالک زمین بدون مالک ، اول خدا ،

دکمه بازگشت به بالا