وزیر آموزش

بانوی ایرانی تبار وزیر آموزش عمومی و فناوری دبی شد
اخبار

بانوی ایرانی تبار وزیر آموزش عمومی و فناوری دبی شد

با حکم شیخ محمد بن راشد ، بانوی ایرانی تبار ، ساره امیری ، وزیر آموزش عمومی و فناوری دبی…
دکمه بازگشت به بالا