هشدار سازمان ملل درباره خطر گرسنگی در سودان ، هائیتی، بورکینافاسو و مالی

هشدار سازمان ملل درباره خطر گرسنگی در سودان ، هائیتی، بورکینافاسو و مالی
اخبار

هشدار سازمان ملل درباره خطر گرسنگی در سودان ، هائیتی، بورکینافاسو و مالی

چهار کشور سودان، هائیتی، بورکینافاسو و مالی در بالاترین سطح هشدار غذایی به افغانستان، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن…
دکمه بازگشت به بالا